logo

您所在的位置:首页>>二胡曲谱>>二胡曲谱《山不转水转》,二个版本37弦!

 

二胡曲谱《山不转水转》,二个版本37弦!

来源:网络 上传:二胡网 更新日期:2023-2-1

版本一

版本二

山不转哪水在转 水不转哪云在转 云不转哪风在转 风不转哪心也转 心不转哪..

曲谱 共2张

返回二胡曲谱大全首页

二胡曲谱大全,更多>>
         
更多相关乐器
二胡 京胡 京二胡 板胡 四胡 坠胡 高胡 中胡 椰胡 三弦 马头琴
                   
 
       

CopyRight © 2023二胡网 All Rights Reserved